Back

ⓘ Urdhri dhe medalja "Për punë të shquar në miniera dhe në gjeologji"
Urdhri dhe medalja Për punë të shquar në miniera dhe në gjeologji
                                     

ⓘ Urdhri dhe medalja "Për punë të shquar në miniera dhe në gjeologji"

Urdhri dhe Medalja "Per pune te shquar ne miniera dhe ne gjeologji" u jepet punonjesve te naftes, te minierave te metalurgjise te gjeologjise, punonjesve te aparatit te Ministrise se Industrise te Minierave, ndermarrjeve, uzinave, fabrikave, institucioneve te kerkimeve, brigadave, grupeve te punonjesve, ekspeditave etj., qe dallohen ne menyre te veçante per arritje te larta ne prodhim ne kerkimet gjeologjike dhe per merita te veçanta organizimi e drejtimi, per zhvillimin e revolucionit tekniko-shkencor, per shfrytezim te plote te makinerise dhe per mirembajtjen e pasurise socialiste.

Urdhri "Per pune te shquar ne miniera dhe gjeologji" ka tri klasa: I, II, III.

Users also searched:

ligji 48/2018, ligji 69 2012 i ndryshuar 2018, ligji 69 2012 i ndryshuar 2020, urdhri nr 31,

...
...
...