Back

ⓘ Lumas (Berat)
                                               

Lumas

Njesia administrative Lumas, njesi administrative, ish-komuna ne Shqiperi, Berat Lumas, fshat ne Shqiperi, Cerrik Lumas, fshat ne SHqiperi, Pogradec Lumas, fshat ne Shqiperi, Berat Kjo faqe ben kthjellimin e titujve qe kane per baze Lumas. Nese nje lidhje e brendshme ju solli ketu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen ne fjale qe te ridrejtoje direkt te faqja e duhur.

                                               

Rrethi i Beratit

Rrethi i Beratit eshte nje nga 36-te rrethet e Shqiperise dhe gjendet ne Qarkun e Beratit. Rrethi i Beratit ka 128.000 banore, nje siperfaqe prej 939 km² dhe kryeqender Beratin.

                                               

Belesova

Fshati ndodhet ne zone malore dhe kryesisht ka zhvilluar frutikulturen dhe blegtorine. Eshte per tu theksuar se prodhimet e kesaj treve kryesisht shquhen per origjinalitetin dhe jane organike.

                                               

Komunat e Shqipërisë

Sipas ligjit te vitit 2000 per permiresimin e pushtetit vendor, organet lokale e ushtrojne aktivitetin e tyre ne perputhje me parimin e autonomise, duke mbajtur lidhje me pushtetin qendror. Organet e pushtetit vendor jane persona juridike qe sigurojne vazhdimesine e qeverisjes nepermjet Komunave, Bashkive dhe Rajoneve Qarku. Komunat ngrihen pergjithesisht ne territoret e fshatrave, dhe fshatrat zakonisht perbejne nenndarje te komunes.

                                               

Bashkitë e Shqipërisë

Sipas ligjit te reformave te miratuar ne vitin 2014 Most defunct municipalities are now administrative units and may also be cities, villages, or neighbourhoods. numri i bashkive eshte zvogeluar nga 65 ne 61. Bashkite sipas ketij ligji, paraqein nivelin e dyte te ndarjes territoriale ne Shqiperi. Qe nga viti 2015, bashkite jane ndare ne dy lloje: bashkite me karakter urban dhe ato me karakter rural te njohura si komuna. Bashkite si te tilla, ne vete permbajne se paku dy "Njesite administrative te Shqiperise|njesi administrative. Njesite administrative, varesisht nga dendesia e popullsise d ...

                                               

Qytetet dhe fshatrat në Rrethin e Beratit

Ne Tabelen e meposhtme eshte lista e plote me qytetet dhe fshatrat ne Rrethin te Beratit. Rrethi i ka 2 qytete dhe 122 fshatra. Qytetet jane me shkronja te theksuara.

Lumas (Berat)
                                     

ⓘ Lumas (Berat)

Fshati i Lumasit pergjithesisht merret me bujqesi dhe blegtori, por eshte nje qender ku zhvillimi infrastrukturor eshte mjaft i madh dhe i dukshem. Nje pjese e banoreve te fshatit merren me bujqesi ndersa nje pjese edhe me e madhe shkon ne emigrim jashte vendit. Fshati favorizohet nga zonat fushore te cilat jane edhe nen uje dhe japin nje prodhimtari te bollshme per çdo familje qe merret me bujqesi. Pergjithesisht fshati eshte zhvilluar ne saje te ardhurave qe kane sjelle emigrantet te cilet kane investuar ne ambientet e tyre private.

                                     
  • Allambrezi Cukalat Arrëz Poshnje Balibardhë Otllak Belesovë Lumas Banaj Poshnje Berat Berat Bogdan 1 Roshnik Bogdan 2 Roshnik Cukalat Cukalat Çetë Cukalat

Users also searched:

...
...
...