Back

ⓘ Kuvendi i Republikës së Kosovës
                                               

Kryetari i Kosovës

Kryetari i Kosoves eshte institucion politik me rendesi kryesisht simbolike ne Kosove. Kohezgjatja e mandatit eshte pese vjet dhe zgjedhja behet nga Kuvendi i Kosoves. Kryetari i Kosoves eshte kreu i shtetit dhe perfaqesuesi kryesor i Kosoves brenda dhe jashte vendit. Zgjedhet ne menyre indirekte nga Kuvendi i Kosoves, me votim te fshehte dhe duhet te marre votat e dy te tretave te deputeteve. Nese nuk merr votat e dy te tretave te deputeteve ne dy raundet e para, ne raudin e trete zgjedhet me votat e gjysmes se deputeteve.

                                               

Kuvendi (kthjellim)

Me kete term njihen: Kuvendi - sociologji. Kuvendi - reviste ne Kosove. Kuvendi - objekt politik. Shih edhe: Kuvendi i Prevezes Kuvendi i Arberit Kuvendi i Gjakoves Kuvendi i Kosoves prej 1999 Kuvendi i Republikes se Kosoves Kjo faqe ben kthjellimin e titujve qe kane per baze Kuvendi kthjellim. Nese nje lidhje e brendshme ju solli ketu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen ne fjale qe te ridrejtoje direkt te faqja e duhur.

                                               

Shpallja e Pavarësisë së Kosovës

Shpallja e Pavaresise se Kosoves eshte bere me 17 shkurt te vitit 2008 ne ora 15:39 ne Kuvendin e Republikes se Kosoves ne Prishtine. Ne nje mbledhje te jashtezakonshme ku merrnin pjese 109 nga gjithsej 120 deputete, Kuvendi i Kosoves njezeri shpalli Kosoven shtet te pavarur, sovran dhe demokratik. Ligjshmeria e Shpalljes se Pavaresise se Kosoves per nje kohe ka qene teme e diskutueshme. Serbia duke kundershtuar Deklaraten e Pavaresise se Kosoves kerkonte vleresimin e vlefshmerise nderkombetare dhe mbeshtetje per pozicionin e saj, gjoja se Deklarata e Pavaresise se Kosoves ishte e paligjsh ...

                                               

Qeveria e Kosovës

Qeveria e Kosoves ushtron pushtetin ekzekutiv ne pajtim me Kushtetuten dhe me ligjin. Qeverine e Kosoves e perbejne Kryeministri, zevendeskryeministrat dhe ministrat. Qeveria udhehiqet nga Kryeministri/ja, ai ose ajo zgjidhet nga Kuvendi i Kosoves. Qeveria zbaton ligjet dhe aktet e tjera te miratuara nga Kuvendi i Kosoves dhe ushtron veprimtari tjera brenda pergjegjesive te percaktuara me kete Kushtetute dhe me ligj. Qeveria merr vendime ne pajtim me kete Kushtetute dhe me ligje, propozon projektligje dhe amendamentimin e ligjeve ekzistuese e akteve te tjera, si dhe mund te jape mendimin r ...

                                               

Presidenca e Kosovës

Ibrahim Rugova President i pare i Kosoves prej vitit 1993 deri ne vitin 2006 Fatmir Sejdiu President i dyte i Kosoves prej vitit 2006 deri ne vitin 2010 Behxhet Pacolli President i trete i Kosoves prej 22 shkurt deri 30 mars 2011 Atifete Jahjaga President i katert i Kosoves prej vitit 2011 deri ne vitin 2016 Presidenti i Peste Aktual i Kosoves eshte Hashim Thaçi Presidenti i Kosoves ne detyre eshte Vjosa Osmani

                                               

Simbolet shtetërore të Kosovës

Simbolet Shteterore te Republikes se Kosoves jane: flamuri, stema dhe himni. Me flamurin, stemen dhe himnin perfaqesohet Republika e Kosoves dhe identiteti shteteror i saj. Simbolet kombetare te Kosoves perfaqesojne ate qe eshte unike per kombin, duke reflektuar keshtu aspekte te ndryshme te jetes dhe historise se saj kulturore.

                                               

Kreu i shtetit

Kreu i Shtetit ose Kryetari i Shtetit eshte nje emertim i pergjithshem i perdorur ne terminologjine e ligjit nderkombetar, shkencave politike dhe protokollit diplomatik per te treguar rangun me te larte zyrtar te nje shteti sovran, i cili permbush detyren e perfaqesimit publik te atij shteti. Ne shumicesn e shteteve, Kreu i Shtetit eshte nje person natyral, por ka te pakten kater perjashtime nga ky rregull: Zvicra, Bosnje-Hercegovina, Andorra dhe San Marino. Ne keto shtete, Kreu i Shtetit eshte nje grup i perbere nga me shume se nje person. Shpesh Kreu i Shtetit dallohet nga Kryetari i Qev ...

                                               

Evropa (Himn)

Evropa eshte himni kombetar i Republikes se Kosoves. Himnin e Kosoves e kompozoi Mendi Mengjiqi. Ashtu si edhe himnet kombetare te Spanjes, Bosnje-Hercegovines dhe San Marinos, ai nuk ka nje tekst zyrtar, por qe tekste jozyrtare jane shkruar per te. Ai u zgjodh per shkak se nuk permbante asnje reference te ndonje grupi te veçante etnik. U zgjodh nga Kuvendi i Kosoves, me 11 qershor 2008, me 72 deputete ne favor, 15 kunder dhe 5 abstenime.

                                               

Flamuri i Kosovës

Flamuri i Republikes se Kosoves u adoptua nga Kuvendi i Republikes se Kosoves menjehere pas deklarimit te pavaresise se Kosoves nga Serbia ne 17 shkurt 2008. Flamuri qe rezultat i nje gare nderkombetare per dezinjimin e tij, organizuar nga UNMIK i mbeshtetur nga Kombet e Bashkuara, ku u dorezuan gati nje mije punime. Versioni i perdorur tani eshte variant i punimit te dezinjuar nga Muhamer Ibrahimi. Ajo ka gjashte yje te bardha ne nje hark siper nje harte te arte te Kosoves ne nje sfond blu. Ato simbolizojne gjashte grupimet kryesore etnike te Kosoves. Perpara deklarimit te pavaresise, Kos ...

                                               

Historia e sistemit shtetëror të Kosovës

Shiko dhe: Korniza Kushtetuese e UNMIK-ut Kushtetuta e Kosoves eshte baza e Republikes se Kosoves. Kushtetuta e Kaçanikut e cila eshte nxjerre nga ish Kuvendi i Krahines Socialiste Autonome te Kosoves me 10 shtator 1990, eshte e bazuar ne Deklaraten e Pavaresis se Kosoves, te shpalluar me 2 korrik 1990. Pas luftes qe populli shqiptar i Kosoves ka pasur me Okupatoret Serbe te prire nga qeveria e Sllobodan Millosheviqit dhe Armata Popullore e Jugosllavise dhe nderhyrjes se NATO-s OKB-se ne konflikt, banoret e Kosoves edhe perkunder presioneve nga administruesit e derguar nga OKB-ja punojne p ...

                                               

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Universiteti i Shkencave te Aplikuara ne Ferizaj USAF eshte themeluar ne korrik 2015 nga Kuvendi i Republikes se Kosoves pas nje tradite 40 vjeçare profesionale, e ku se fundi njihej si Fakulteti i Shkencave te Aplikuara ne Ferizaj, dhe ishte pjese e Universitetit te Prishtines.

                                               

Emilija Rexhepi

Emilija Rexhepi eshte nje politikane boshnjake kosovare dhe eshte anetare e Partise se Re Demokratike e cila eshte anetare e Kuvendit te Republikes se Kosoves.

Kuvendi i Republikës së Kosovës
                                     

ⓘ Kuvendi i Republikës së Kosovës

Kuvendi i Republikes se Kosoves, sistemuar nga Kushtetuta e Kosoves, eshte organi ligjvenes i Republikes se Kosoves dhe perbehet nga nje dhome 120-anetareshe; 100 votohen direkt ne Kuvend ndersa 20 jane te reservuara si ne vazhdim:

 • 2 ulese per Turqet
 • 4 ulese per perfaqesuesit Romet, Ashkalit dhe Egjiptjanet.
 • 1 ulese per Goranet
 • 10 ulese per perfaqesuesit Serb.
 • 3 ulese per Boshnjaket
                                     

1. Historia

Artikulli kryesor: Historia e Kuvendit te Kosoves

Kuvendi i Kosoves u vendos se pari ne funksion nga Misioni i Organizates se Kombeve te Bashkuara ne Kosove ne vitin 2001 per te ja japur veteqeverisjes demokratike.

Me daten 17 Shkurt 2008 perfaqesuesit e njerzve te Kosoves deklaruan se Kosova eshte shtet i pavarur nga Serbia e pastaj adoptoj kushtetuten e cila erdhi ne efekt ne 15 qershor 2008.

Pozita dhe roli i Kuvendit te Kosoves gjate kohes se pas luftes, ishte i percaktuar me Kreun 9 te Kornizes Kushtetuese per veteqeverisje te perkohshme ne Kosove. Sipas dispozitave kushtetuese, Kuvendi i Kosoves ishte institucioni me i larte perfaqesues dhe ligjevenes i veteqeverisjes se perkohshme te Kosoves. Si i tille, Kuvendi kishte disa pergjegjesi te caktuara nga UNMIK-u te cilat ne shumicen e rasteve binin ne pajtim me kuvendet lokale te Kosoves.

Nga dita e shpalljes se Repulikes se Kosoves shtet i pavarur dhe sovran, Kuvendi i Kosoves ngrihet ne nivel nderkombetar dhe merr te gjitha pergjegjesite legjislative ne territorin e Kosoves.

                                     

2. Struktura e Kuvendit

Kuvendi i Republikes se Kosoves eshte kuvend shumepartiak. Ne te kuvendojne perfaqsues te propozuar nga partit politike te zgjedhur ne Zgjedhjet Elektorale Parlamentare te Kosoves. Me qellim te kuvendimeve me cilesore, ne gjirin e vete ka nje struktur te kordimimit dhe te organizimit te kuvendimeve. Per kete delegatet, perfaqsues te zgjedhur ne Zgjedhjet Elektorale Parlamentare, te organizuar ne te ashtuquajtura grupe parlamentare zgjedhin kryesin e Kuvendit, me ne krye kryesuesin e Kuvendit. Pas zgjedhjes se kryesis vije deri tek zgjedhja e Kryetarit te Republikes i cili e autorizon nje deputet apo grup parlamentar per krijimin e nje qeverie te Republikes. Per çeshtje te ngritura ne kuvend, delegatet organizohen ne komisione. Si komisione te "perhershme" qe nga themelimi i Kuvendi e deri me tani jane paraqitur:

Komisionet e perhershme

 • Komisioni per Pune te Brendshme, Siguri dhe Mbikeqyrjen e Forces se Sigurise se Kosoves
 • Komisioni per te Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, per Persona te Pagjetur dhe Peticione
 • Komisioni per Mbikeqyrjen e Financave Publike
 • Komisioni per Mbikeqyrjen e Agjencise se Kosoves per Inteligjence

Komisionet funksionale

 • Komisioni per Arsim, Shkence, Teknologji, Kulture, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndermarresi
 • Komisioni per Pune te Jashtme, Diaspore dhe Investime Strategjike
 • Komisioni per Bujqesi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapesinor
 • Komisioni per Buxhet dhe Financa
 • Komisioni per Administrate Publike, Qeverisje Lokale dhe Media
 • Komisioni per Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikeqyrjen e Agjencise kunder Korrupsionit
 • Komisioni per te Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe per Kthim
 • Komisioni per Integrime Evropiane
 • Komisioni per Shendetesi, Pune dhe Mireqenie Sociale
 • Komisioni per Zhvillim Ekonomik, Infrastrukture, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal
                                     

2.1. Struktura e Kuvendit Komisionett e Kuvendit

Komisionet jane trupa punues te Kuvendit te cilat perbehen nga deputete qe perfaqesojne grupet parlamentare ne Kuvend. Komisionet themelohen nga Kuvendi, si menyre praktike e ndarjes dhe menaxhimit efikas te punes. Komisionet parlamentare jane forma me e pershtatshme ku mundesohet krijimi i nje ambienti per pune, gje qe nuk mund te ofrohet gjate seancave plenare. Permes punes ne komisione, Kuvendi ka mundesi qe njekohesisht te shqyrtoje çeshtjet e shumta ne agjenden e tij. Komisionet shqyrtojne te gjitha çeshtjet te cilat iu referohen nga Kuvendi dhe pas analizes ne detaje, pergatisin dhe i parashtrojne rekomandimet dhe opinionet e tyre. Ne baze te Kushtetutes dhe Rregullores, Kuvendi themelon komisione te perhershme, komisione funksionale dhe komisione te perkohshme. Kuvendi ne Legjislaturen VI ka themeluar 14 komisione, nga te cilat kater 4 jane te perhershme dhe 10 funksionale.

                                     
 • i Kosovës është institucion politik me rëndësi kryesisht simbolike në Kosovë. Kohëzgjatja e mandatit është pesë vjet dhe zgjedhja bëhet nga Kuvendi i
 • Përmbledhje aktesh të nxjerra nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në mbledhjet e mbajtura prej 2 Korrikut 1990 - 2 Maj 1992 libër i botuar në Prishtinë, në vitin
 • Kuvendi - sociologji. Kuvendi - revistë në Kosovë. Kuvendi - objekt politik. Shih edhe : Kuvendi i Arbërit Kuvendi i Gjakovës Kuvendi i Republikës së
 • deputetë, Kuvendi i Kosovës njëzëri shpalli Kosovën shtet të pavarur, sovran dhe demokratik. Ligjshmëria e Shpalljes së Pavarësisë së Kosovës për një kohë
 • Kryeministri ja, ai ose ajo zgjidhet nga Kuvendi i Kosovës Qeveria zbaton ligjet dhe aktet e tjera të miratuara nga Kuvendi i Kosovës dhe ushtron veprimtari tjera
 • Kryeministri i Kosovës është kreu i qeverisë së Kosovës Ai zgjidhet nga Kuvendi i Kosovës me shumicë votash. Ka mandat 4 vjeçar. Kryeministri aktual
 • të Republikës së Kosovës janë: flamuri, stema dhe himni. Me flamurin, stemën dhe himnin përfaqësohet Republika e Kosovës dhe identiteti shtetëror i saj
 • Republikës së Kosovës zgjedhet nga Kuvendi me dy të tretat 2 3 e votave të të gjithë deputetëve për një mandat pesëvjeçar. President i Republikës së
 • Evropa është himni kombëtar i Republikës së Kosovës Himnin e Kosovës e kompozoi Mendi Mengjiqi. Ashtu si edhe himnet kombëtare të Spanjës, Bosnje - Hercegovinës
 • Universitetit të Prishtinës, të cilin e miratoi Kuvendi i Krahinës Socialiste të Kosovës më 18 nëntor 1969. Themelimi i Universitetit të Prishtinës ishte një ngjarje
 • Flamuri i Republikës së Kosovës u adoptua nga Kuvendi i Republikës së Kosovës menjëherë pas deklarimit të pavarësisë së Kosovës nga Serbia në 17 shkurt
 • veprimtarisë së saj. Më 15.07.1998 Kuvendi miratoi ligjin nr.8373 Mbi organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, i cili
 • e Kosovës është baza e Republikës së Kosovës Kushtetuta e Kaçanikut e cila është nxjerrë nga ish Kuvendi i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës më
                                               

Përmbledhje aktesh të nxjerra nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në mbledhjet e mbajtura prej 2 Korrikut 1990-2 Maj 1992

Permbledhje aktesh te nxjerra nga Kuvendi i Republikes se Kosoves ne mbledhjet e mbajtura prej 2 Korrikut 1990-2 Maj 1992 liber i botuar ne Prishtine, ne vitin 1992. Faqe 228.

Users also searched:

...
...
...