Back

ⓘ Metin Izeti
Metin Izeti
                                     

ⓘ Metin Izeti

Prof. Dr. Metin Izeti lindi ne 1 shtator 1970, eshte teolog, filozof dhe mendimtar. Veçanerisht merret me filozofine perreniale dhe tesavvufin/mistiken Islame. Pedagog ne Universitetin Shtetreror te Tetoves dhe ne disa universitete ne rajon. Themelues dhe udheheqes shpirteror i Fondacionit "Throni" ne Tetove.

                                     

Jeta dhe Karriera

Shkollen fillore e kreu ne Tetove. Ne vitin 1989 e kreu shkollen e mesme ne Medresene" Isa Beu” ne Shkup, ndersa u diplomua ne vitin 1996 ne Fakultetin Teologjik prane Universitetit" Dokuz Ejlyl” ne Izmir, Turqi. Ne vitin 1998 mbrojti magjistraturen ne Institutin e Shkencave Shoqerore prane te njejtit universitet ne Izmir me teme," Bektashizmi ne Maqedoni ”. Ne vitin 2003 i kreu edhe studimet e doktorates ne Institutin e Shkencave Shoqerore prane Universitetit Marmara ne Stamboll, Turqi dhe mori titullin doktor i shkencave shoqerore me temen" Rrymat Sufike ne Ballkan ne shek. XVII dhe XVIII”. Ne 22.02.2006 ka fituar titullin docent ne Fakultetin e Shkencave Islame ne Shkup, ndersa ne 13.09. 2007 titullin professor inordiner ne Universitetin Internacional te Novi Pazarit.

Prof.Dr. Metin Izeti prej vitit 2001 u punesua si ligjerues i" Apologjetikes” dhe" Filozofise islame” ne Fakultetin e Shkencave Islame ne Shkup. Nga viti 2003 eshte ligjerues i ketyre dy lendeve edhe ne Akademine e Shkencave Islame ne Novi Pazar, Sanxhak. Gjithashtu ka ligjeruar edhe ne Fakultetin e Studimeve Islame ne Prishtine. Ka punuar si Drejtor i Qendres Nacionale Konservatore ne Republiken e Maqedonise. Ka qene keshilltar shkencor ne Institutin per trashegimi kulturore dhe shpirterore te shqiptareve ne Republiken e Maqedonise. Momentalisht eshte pedagog i rregullt ne Universitetin Shteteror te Tetoves ne Fakultetin e Arteve i lendeve te Filozoofise se Artit, Estetikes, Sociologjise se Artit dhe kultures. Ne dhjetor te vitit 2007 ka marrur titullin docent ne lemite e Filozofise dhe Sociologjise se Artit ne Universitetin Shteteror te Tetoves, ndersa ne nentor te vitit 2009 ka marrur titullin profesor inordinar ne Universitetin e Novi Pazarit dhe ne vitin 2011 titullin profesor ordinar i Filozofise dhe Socilogjise se Artit ne Universitetin e Novi Pazarit. Ne qershor te vitit 2013 ka marrur titullin profesor inordinar ne lemite e Filozofise dhe Sociologjise se Artit ne Universitetin Shteteror te Tetoves. Prof.Dr. Metin Izeti zoteron gjuhen shqipe, turqishte, maqedonishte, boshnjakishte gjuhet sllave ballkanike, anglishte dhe arabishte.

                                     

Simpoziumet dhe Konferencat nderkombetare

 • Simpoziumi nderkombetar," Dusunce ve Sanatta Mevlana”, Canakkale 2006, Turqi;
 • Seminari" Dialogu Nderfetar”, Shkup 2004;
 • Simpoziumi nderkombetar" Kalendaret-Percaktimi i riteve dhe festave fetare islame ne trojet shqiptaro-ballkanike”, Struge 2005;
 • Simpoziumi nderkombetar shkencor" Bektashizmi dhe Alevizmi”, Isparta 2005, Turqi;
 • Simpoziumi nderkombetar Arti dhe Esnafet ne Periudhen Osmane," Sufizmi dhe shoqatat esnafore te shqiptaret ne periudhen osmane”, Sarajeve 2012;
 • Simpoziumi nderkombetar Historia e rrymave mistike ne Ballkan," Vlerat estetike ne veprimtarine e tarikateve ne trojet shqiptare”, Tirane,2012;
 • Konference nderkombetare per Muziken, Mistiken dhe Filozofine," Reflections of Sufi Values And Hermeneutics Of Perfect Man In Naim Frasheri’s Poetry”, Annaba-Algjeri 2010;
 • Simpoziumi nderkombetar," Veprimtaria poetike dhe estetike e Mehmet Akif Ersoj Pejanit ne periudhen para luftes se pare boterore” Kairo-Egjipt 2010;
 • Simpoziumi nderkombetar," Harabati Baba Tekkenin Estetik Unsurlari”, Elmalinin Canlari Irfan ve Sevgi Sempozyumu, Elmali-Antalya 2010;
 • Simpoziumi nderkombetar," Mehmed Akif Ersoy ve balkan Dusuncesi”, Stamboll 2012;
 • Tryeza e rrumbullaket" Gjendja dhe perspektivat e sitemit arsimor fetar ne suazat e Bashkesise Fetare Islame”, Shkup 2004;
 • Simpoziumi nderkombetar," Mevlanada Kalbi ve Fikri Zikir”,Uluslararasi Mevlana Sempozyumu Istanbul, Stamboll2008;
 • Tryeza e rrumbullaket" Terminologjia islame ne gjuhen shqipe” Prishtine 2005, Kosove;
 • Konference nderkombetare per Islamin ne Balkan," Bektashinjte shqiptare&Paradigma historike dhe sfidat e Ardhmerise”, MANU-Shkup, 2011;
 • Simpoziumi nderkombetar," Mevlana, Mevlevihanet dhe Mesnevija”, Manisa 2005, Turqi.;
                                     

Punimet shkencore-profesionale

Librat

 • Ethet e Metafizikes”, Tetove 2008.
 • Kllapia e Tesavvufit ”, FSHI, Shkup 2004;
 • Qasje religjioze religjionit”, Shkup 2012.
 • Ballkanlarda Tasavvuf ”," Gelenek”, Stamboll – Turqi 2004.
 • Bisede e Urte me Mevlanen”, Tetove 2009.
 • Ne fillim ishte vetem dashuria.”, Shkup 2012.
 • Tekovite na Tesavufot”, Shkup 2008.
 • Tarikati Bektashijan ”, Tetove 2001;

Artikujt

 • Njeriu ne perspektiven e metafizikes kuranore&Antroplogjia e pershpirtmerise islame” Edukata Islame, Prishtine,2010
 • Esenca e perleshjeve dhe idolizimi i interesit ”," Vepra”, Shkup 2000;
 • Dy dokumente me rendesi ne lidhje me kalane e Tetoves ”," Fakti”, Shkup 2001;
 • Perfaqesimi i vertete i fese ne shembullin e Pejgamberit a.s.”," Hena e Re”, Shkup 2003;
 • Islam Iki Dunyada Mutlulugu Hedefleyen Bir Dindir”," Hilal”, Üsküp 1997;
 • Metafizika e agjerimit te muajit te Ramazanit”," Vepra”, Shkup 2000;
 • Rumeli Insaninda Peygamber Sevgisi”," Hilal”, Üsküp 2003;
 • Tarikati Bektashi dhe reflektimi i tij ne viset tona”," Studime Orientale”, Prishtine 2001;
 • Objava I Drustvene granice”, Islamska Misao, Novi Pazar 2011
 • Fuqia-pamundesia e arsyes- mesim mbi te pashmangshmen”, Parathenie e vepres se Nexhat Ibrahimit, Shkup 2011
 • O Zot na udhezo ne rruge te drejte”," Vepra”, Shkup 2000;
 • Телеолошката филозофија на Мевлана Џелаледдин Руми " Филоcофија”, Скопје 2003;
 • Medreseja si paradigme e studimeve teologjike”," Edukata Islame”, Prishtine 2004;
 • Disa fjale mbi Medhhebet”," Hena e Re”, Shkup 1998;
 • Parametrat fetare ne formimin dhe perjetimin e identitetit te vertete”," Lobi”, Shkup 2004.
 • Pellumbi i Perlotur ”," Vepra”, Shkup 2000;
 • O’nda Yok Olmak”," Hilal”, Üsküp 1998;
 • Filozofija teleologjike e Mevlana Xhelaleddin Rumiut”," Edukata Islame”, Prishtine 2003;
 • Pasqyra e ngjyrosur e hapesires Ezoterike”, Katalog, tetove 2012
 • Fanatizmi brenge serioze e epokes moderne”," Vepra”, Shkup 2000;
 • Roli i edukates shpirterore ne arritjen e arsimit cilesor”," Vepra”, Shkup 2000;
 • Njohja e vetes ”," Hena e Re”, Shkup 2003;
 • Relacioni arsye-zemer ne rrugen e lumturise”," Vepra”, Shkup 2001;
 • Pasqyrimi i Vlerave Sufite Bektashiane ne Poezine e Naimit”, Permbledhje Punimesh i FSHI, Shkup 2002;
 • Перенијалната Филозофија и традиционализмот во модерната ерa” Филоcофија, Скопје 2004;
 • Zivot I djelo Ebu Hamid el-gazalija”,
 • Pasqyra simbol i persosurise njerezore ”," Vepra”, Shkup 2001;
 • Qasje religjioze religjionit” Etika, Tirane 2010
 • Njeriu dhe Rruga e shekullit 21 ”," Ftesa”, Gostivar 2000;
 • Historia e Medhhebeve Frakcioneve Islame”" Hena e Re”, Shkup 1997;

Perkthimet

 • Ihsan Surejja Sirma," Periudha e kater halifeve shembull i thirrjes Islame”, Tetove 1999;
 • H. Kamil Yilmaz," Hyrje ne Tesavvuf”, Tetove 2002.
 • Ali Fuad Bashgil," Koke me koke me te rrinjte”, Shkup 2000;
 • Mahmud Eroll Kilic," Sufiu dhe Poezia”, Shkup 2012.
 • Ali Sheriati," Zero te panumerta para Njeshit ”, Tetove 1994;
 • Hajati Ajdin, ` Metodat kuranore te bindjes psikologjike`, Shkup 2013.
 • Haxhi Veli Bektash," Makalat ”, Tirane 2006.
 • Selçuk Eraydin," Tesavvufi dhe Tarikatet”, Tetove 2001;
 • Farabi," Kahezim ne rrugen e lumturise”, Tetove 1999;
 • Sadik Tekin," Muslimani i Palodhshem”, Tetove 1999;
 • Sejjid Jahja Shirvani, `Shifaul Esrar, Sekretete e rruges se sufiut`, Shkup 2013.
 • Ebu’l Ala el-Mevdudi," Te kuptuarit e drejte te Kuranit”, Shkup 1993;
 • M.S. Ramadan el-Buti," Femres e cila beson ne Allahun xh. sh.”, Tetove 1992;